Kurs I stopnia masażu terapeutycznego wibracjami mis tybetańskich wg bezpośredniego przekazu terapeutów nepalskich

Misy

Kurs poprowadzi fizjoterapeuta Łukasz Mazurek – uczeń mistrzów Shree Krishna Shahi oraz Shanta Ratna Shakya.

Przekazywana praktyka jest odzwierciedleniem ludzkiego geniuszu dążącego do uzyskania maksymalnego efektu, przy zastosowaniu najprostszych metod. Jest ona owocem starożytnej tradycji Himalajów, a Tybetu przede wszystkim, gdzie wiedza była weryfikowana, kumulowana i przekazywana praktycznie wyłącznie poprzez doświadczenie.

Seria kursów, na które zapraszamy, to wydarzenie o charakterze bezprecedensowym – techniki, które zostały przekazane blisko 30 lat temu przez Tashi Lamę zostaną ofiarowane tym, którzy niosę w sercach gorące pragnienie uzdrowienia siebie i innych. Podczas zaawansowanych warsztatów w przyszłości zostaną przekazane metody terapeutyczne, które były utrzymywane w ścisłej tajemnicy od śmierci Tashi Lamy w latach 80-tych ubiegłego wieku. Strażnik tej wiedzy Shree Krishna Shahi zdecydował, iż nadszedł właśnie czas, by mogły zostać użyte do przywrócenia harmonii w skali lokalnej i globalnej.

Wbrew różnym opiniom, panującym w Europie, dźwiękowe misy tybetańskie były i są wykorzystywane w Himalajach do celów terapeutycznych, choć faktycznie wiedzę tę posiadają bardzo nieliczni.

Himalajskie podejście w bardzo znaczny sposób różni się od europejskich szkół masażu dźwiękiem mis tybetańskich, zarówno mentalnie jak i w odniesieniu do samej techniki wykonywania masażu.

Misy to nie tylko dźwięk – zaawansowani adepci mogą przykładowo poświęcić tylko 1/3 swojego czasu na pracę z dźwiękiem – inne techniki z wykorzystaniem mis to m.in.: masaż, aromaterapia, praca z kryształami, ćwiczenia psychofizyczne (wg oryginalnego przekazu himalajskiego).

Niewielka grupa, przy dużej liczbie godzin zajęć praktycznych (ok. 15 h), pozwala na pewne i bezstresowe opanowanie poznanych metod.

Uczestnicy szkolenia otrzymują dwujęzyczne (polsko-angielskie) certyfikaty.

W trakcie warsztatów będzie również możliwość nabycia bardzo wysokiej klasy mis terapeutycznych, selekcjonowanych osobiście przez Łukasza Mazurka na miejscu w Nepalu.

Kursy odbywają się trybie weekendowym – 2 pełne dni od soboty do niedzieli
Cena kursu: 600,00 zł brutto (wystawiamy faktury VAT).

Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia.

Niezwłocznie, tj. w ciągu 3 dni od zgłoszenia rezerwacji, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50% tj. 300,00 zł na konto:
Dakini, Aleksandra Żochowska ,
20 1140 2017 0000 4002 0292 7945

Zgłoszenie udziału: e-mail: dakini@dakini.pl, tel. 531 576198

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *