Rytuały Uzdrawiające w buddyjskiej tradycji Bon

Program :

26 maja godzina 18 wykład otwarty nt. „Rytuały Uzdrawiające w buddyjskiej tradycji BON” – Gesze Gyatso. Po wykładzie istnieje możliwość indywidualnych rozmów i konsultacji z Gesze – WSTĘP WOLNY

27 maja godz. 11-17 kurs praktyki Pięciu Wojowniczych Sylab poprowadzony przez Gesze Gyatso

28 maja godz. 9-15 rytuał uzdrawiającej praktyki Szierab Cziamma – Gesze Gyatso

Techniki, których nauczysz się w trakcie kursu, pozwolą Ci na ponowne odkrycie ciepła i światła we własnym wnętrzu. Ciepło to będziesz mógł skierować w trudne obszary życia i ciała, które wymagają transformacji i uzdrowienia. Codzienna krótka praktyka osobista wspomoże Cię w odzyskiwaniu zdrowia, poprawie relacji z innymi, łagodzeniu wewnętrznych napięć i lęków oraz w odzyskaniu energii do spontanicznego działania.
Udział w kursie nie wymaga wstępnego przygotowania, znajomości tradycji ani wyznawania określonych przekonań i filozofii.

Opłata za udział – wykład otwarty bez opłat, udział w dwudniowym kursie 100 zł od osoby. W przypadku osób w trudnej sytuacji istnieje możliwość obniżenia opłaty lub zwolnienia z opłaty.

Opis praktyk

Praktyka Pięciu wojowniczych sylab:

Od czasów starożytnych podczas medytacyjnych praktyk w wielu tradycjach duchowych używano dźwięku oraz jego wibracji jako podstawowego narzędzia do uzdrawiania i rozwoju duchowego. Prowadzona przez umysł i przenoszona przez powietrze przez subtelne kanały w organizmie, moc dźwięku otworzy potencjał, aby wnieść radość i miłość do Twojego życia, ułatwi osobiste uzdrowienie, rozpuści zakłócenia energetyczne i obudzi pozytywne działania w świecie wokół was.

Praktyka ta jest jedną z metod leczenia dźwiękiem, którą można stosować w pracy nad sobą. Praktyka polega na recytowaniu 5 nasiennych sylab, została stworzona przez Tonpę Szenraba, założyciela BON. Dźwięk Sylab powtarzanych w rytmie usuwa wiele życiowych przeszkód i bloków, wynikających z pokładów negatywnych myśli, złości i przywiązania. Dyscyplina w stosowaniu tej prostej i krótkiej praktyki pozwala na odzyskanie jakości niezbędnych do pełnego życia takich jak: otwarcie, współczucie, życzliwość i spontaniczność. Praktyka pozwala połączyć się ze sobą, dostrzec i uznać pojawiające się zmęczenie, frustracje i przywiązanie. Dostrzeżenie, a nie uciekanie przed tymi negatywnymi doświadczeniami, jest punktem wyjścia w procesie uwolnienia i odzyskania brakujących w naszym życiu jakości. Praktyka pozwala dostrzec i doświadczyć w sobie uzdrawiające źródło miłości i współczucia, rozwinąć wewnętrzny potencjał tych jakości oraz zamanifestować je w codziennym życiu, które ulega transformacji, staje się bardziej otwarte. Na poziomie subtelnym, praktyka jest lekarstwem oczyszczającym wewnętrzne przeszkody przynoszącym zdrowie i poczucie równowagi, klarowność i umiejętność głębokiego odpoczynku umysłu.

Praktyka Szierab Cziammy:

W tradycji Bon Szierab Cziamma jest żeńską formą wszystkich oświeconych istot, w przeszłości, obecnie i w przyszłości – jest ona łącznym źródłem ich mocy współczucia I mądrości .

Praktyka wspiera nasze połączenie z pierwotną zdolnością do okazywania bezwarunkowej miłości i troski w stosunku do innych jak i samego siebie, a przez to ma potężną moc uzdrawiająca zarówno na poziomie fizycznym jak i duchowym.
Praktyka ta może być skutecznym narzędziem schronienia i wytchnienia przynoszącym pożytek osobie praktykującej oraz innym cierpiącym, którym jest dedykowana.

Geshe Gyatso
Gesze Yungdrung Gyatso jest lamą rezydentem w Cziamma Ling w Wildze koło Warszawy. Gesze pochodzi z tybetańskiego rejonu Dolpo, gdzie wychowywał się w sąsiedztwie Samling, jednego z najstarszych klasztorów tybetańskiej tradycji BON. Gesze Gyatso otrzymał gruntowną edukację w zakresie filozofii i dialektyki a także praktyk medytacyjnych. Stopień Gesze, odpowiadający zachodniemu doktoratowi, uzyskał w 2009 roku, po odbyciu 13 letnich studiów i praktyk w klasztorze Triten Norbutse w Katmandu. Ścieżkę życia mnicha BON rozpoczął w wieku dziewięciu lat pod kierunkiem Yongdzina Rinpoche, który jest głównym nauczycielem BON i najwybitniejszym znawcą nauk tej tradycji.
Po uzyskaniu tytułu Gesze odbył 100 dniowe odosobnienie, w czasie którego pogłębiał praktyki TSA LUNG i TRUL KHOR. W 2013 roku odbył szereg podróży po Europie, przybliżając zainteresowanym grupom praktyki medytacyjne. W 2015 roku zgodził się przyjąć funkcję lamy rezydenta w Wildze. Gesze jest człowiekiem pełnym wewnętrznego ciepła, pokory i mądrości. Otwartość na innych jest źródłem wsparcia, wspomagającego rozwiązanie wielu głębokich problemów i przeszkód ludzi, którym pomaga wejść na ścieżkę odzyskania utraconych jakości. Gesze Gyatso naucza praktyk medytacyjnych Dzogczen, prowadzi również szereg tradycyjnych rytuałów wspomagających radzenie sobie z życiowymi przeszkodami i poszukiwaniem rozwiązań trudnych problemów i wyzwań.

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *